گزارش كارآموزی کامپیوتر و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه 35 صفحه + doc

واكنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یك سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش بدین ترتیب هرچه امكانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی ، فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرك سریعتر و معقول تری می نما

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 133 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

1ـ اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه……………….1

2ـ تاریخچه ی مخابرات…………………………………………..2

3ـ تأسیس شركت مخابرات استان مركزی ………………………2

4ـ تشكیلات كلی شركت مخابرات………………………………..3

ـ معاونت توسعه و مهندسی………………………………………………..3

ـ مدیریت مخابرات مركز استان…………………………………………….3

ـ مدیریت اداری و تداركاتی……………………………………………….3

ـ معاونت نگهداری و بهره برداری………………………………………….3

ـ مدیریت مالی و اقتصادی………………………………………………..3

ـ واحد بازرسی و رسیدگی به شكایات ( تلفن 2244441 )…………………………4

ـ واحد روابط عمومی……………………………………………………4

5ـ نمودار سازمانی شركت مخابرات استان مركزی……………5

6ـ خدمات قابل ارائه در مراكز تلفن……………………………..6

7ـ سیم كشی………………………………………………………..6

ـ سیم كشی خارجی………………………………………………………6

ـ سیم كشی داخلی……………………………………………………….6

8ـ تلفن همگانی…………………………………………………….7

9ـ سرویسهای ویژه تلفنی………………………………………….8

10ـ عوامل قطع تلفن توسط مخابرات…………………………….8

11ـ مركز اطلاعات 118…………………………………………8

12ـ دبیت كارت(DEBIT CAR) …………………………….9

13ـ خدمات اینترنت……………………………………………….9

14ـ تلفن گویای 135……………………………………………10

15ـ جایگاه اینترنت www.tciarak.ir ……………………….10

16ـ شبكه چیست؟………………………………………………..11

ـ فوائد شبكه سازی………………………………………………..11

ـ شبكه كامپیوتر در مخابرات…………………………………………14

17- كارت گرافیك……………………………………………15

18ـ كارتهای صدا(Sound Cards) ……………………..17

19ـ كارتهای مودم……………………………………………18

20ـ چاپگرها(Printer) …………………………………….21

21ـ اسكنرها(Scaner) …………………………………….22

22ـ انواع فن………………………………………………….23

23ـ صفحه كلید……………………………………………….23

24ـ ماوس…………………………………………………….24

25ـ مونیتورها(Monitors) ………………………………..25

26ـ پارتیشن بندی هارد دیسك نو…………………………….27

27ـ ویژوال بیسیك…………………………………………….29

28ـ پروژه مربوط به ویژوال بیسیك…………………………29

1ـ اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

واكنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یك سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امكانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی ، فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرك سریعتر و معقول تری می نماید .

دستیابی به اطلاعات صحیح ، مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است كه در نتیجه ، ارتباط سالمی را طالب است . غالباً برقراری ارتباط و كسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امكانات ویژه ای دارد . از میان طیف وسیع امكانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه كنونی نام برد .

صور ابتدائی ارسال خبر ، افروختن آتش و ایجاد دود برفراز كوهها ، نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است . اما از سال 1840 كه الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تكنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریكه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فكری جوامع سیاسی و تسریع كننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والائی را نصیب خود ساخته ، بنحویكه توسعه و گسترش تكنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد . بعبارت دیگر تا كشوری به تكنولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن ، دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهیابی در قافله پرشتاب كشورهای مترقی نائل نخواهد شد .

جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل ، رسالت ارزشمندی است كه در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن برآمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملتهای ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرتهای زورگو و استكباری جهانی برای بدست آوردن آمال آزادیخواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است كه تجلی بارز و زنده آن در جمهوری اسلامی طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظاهر گردیده است .

بنابر علل بالا و بسیاری از دلائل دیگر امروزه ملتها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تكنیكهای پیشرفته مخابراتی ، طرحهای گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شركت مخابرات استان مركزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجمتمع ها و مراكز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات ، نقش مهم و بسزایی را ایفاء نموده است .

2ـ تاریخچه ی مخابرات اراك

تلفن شهری اراك در سال 1304 در اتاق كوچكی در طبقه فوقانی ساختمانی واقع در دروازه حاج علینقی با هشت شماره تلفن مغناطیسی تاسیس گردید . بعد از مدتی اداره به خیابان امیركبیر انتقال داده شد و در سال 1306 با داشتن 125 شماره تلفن مغناطیسی به طبقه ی فوقانی ساختمان واقع در خیابان خوانساریها تغییر مكان نمود و پی در پی به شماره های تلفن مغناطیسی افزوده شده تا این كه در سال 1340 جمعاً دارای 925 شماره تلفن مغناطیسی گردید و در سال 1341 با نصب دوهزار شماره جدید به خودكار مبدل گردید و در سال 1351 چهار هزار شماره به دو هزار شماره قبلی اضافه شد. در سال 1354 سه هزار شماره جدید در مركز شهر صنعتی اراك تاسیس گردید . پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی جهش بی سابقه شبكه های مخابراتی آغاز شد بطوریكه در حال حاضر شهر اراك با پنج مركز پرظرفیت دارای یكصد هزار شماره تلفن مشغول بكارمی باشد. و این درحالی است كه تعداد شماره منصوب استان نیز تا این تاریخ(تیرماه 1382 ) 277221 شماره می باشد .

3ـ تأسیس شركت مخابرات استان مركزی

در سال 1374 با توجه به فعالیتهای مخابراتی و توسعه روز افزون صنعت مخابرات در پهنه كشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمركز زدایی، در اجرای ماده 7 قانون تاسیس شركت مخابرات ایران ، تشكیل شركتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد و در تاریخ 1/11/1374 با تصویب اساسنامه شركتهای استانی در كمیسیون مشترك امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و تلفن و نیرو در مجلس شورای اسلامی این هدف محقق و در تاریخ 1/11/1374 توسط مقام ریاست جمهوری وقت جهت اجراء ابلاغ شد.

در این راستا درتاریخ 1/1/1375 شركت سهامی مخابرات استان مركزی، با مركزیت اراك و ادارات مخابرات شهرستانهای ساوه ، خمین، دلیجان، محلات، تفرش، آشتیان و شازند تاسیس گردید. این شركت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شركت مخابرات ایران است ومدت شركت از تاریخ تاسیس نامحدود است.

هیات مدیره شركت از یك نفر رئیس كه سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یك عضو علی البدل تشكیل می شود. اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت توسط رئیس مجمع ( وزیر پست و تلگراف و تلفن) برای مدت دو سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از بین اشخاص متعهد كه دارای تحصیلات عالی بوده و در یكی از سازمانهای اداری كشوری یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهد شد.

موضوع و هدف شركت، عبارت است از تاسیس و توسعه شبكه و تاسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شركت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تاسیس شركت مخابرات ایران در حوزه استان مركزی و اجرای تكالیف شركت مخابرات در مواردی كه تفویض اختیار می شود.آن قسمت از فعالیت شركت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری مراكز بین شهری (اس .تی. دی) ایستگاههای ماهواره ای و مایكروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئوولیت و كنترل شركت مخابرات ایران است.

4ـ تشكیلات كلی شركت مخابرات

معاونت توسعه و مهندسی

این معاونت تحت سرپرستی مدیریت شركت مسئولیت اجرای برنامه ها و طرحهای ابلاغ شده پروژه ها ،توسعه و تأسیس شبكه ها و تأسیسات ارتباطی استان را با رعایت صرفه و صلاح شركت مخابرات و استاندارد ها ،و همچنین مراقبتهای لازم را در اجرای بموقع طرحها ودستور العمل و نقشه های فنی و جمع آوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد در زمینه توسعه مورد نیاز آتی ارتباطات استان را عهده دار می باشد .

مدیریت مخابرات مركز استان

این مدیریت مسئولیت كنترل و نظارت برحسن علمیات اجرایی نگهداری مراكز تلفنی، تلفن راه دور ،اطلاعات تلفنی ، امورمشتركین و متقاضیان ، واگذاری خطوط ، نظارت بر واحدهای مخابرات پیمانكاری و توابع مركز استان و اجرای سیاستهای جاری در واحد نگهداری سیستم های مخابراتی را عهده دار می باشد .

مدیریت اداری و تداركاتی

این مدیریت مسئولیت انجام صحیح امور مربوط به عملیات اداری و تداركاتی را مطابق با ا صول و موازین قانونی ، نظارت درتهیه اجرای صحیح و دقیق مقررات و آیین نامه های استخدامی و پرسنلی و كنترل قراردادها را عهده دار بوده و بر گردش صحیح و پیشرفت انجام امور تحت مسئولیت و كارمندان مربوطه ، سرپرستی و نظارت می نماید .

معاونت نگهداری و بهره برداری

این معاونت مسئولیت كنترل ونظارت برحسن انجام عملیات و پیشبرد امور مربوطه دركلیه زمینه های نگهداری و پشتیبانی فنی عملیات ارتباطات شهری و راه دور ماهواره ، نگهداری و نوسازی شبكه های مخابراتی ، كابلهای ارتباطی واختصاصی ، فیبر نوری و پی . سی . ام و تعمیرات تجهیزات مخابراتی در سطح استان را با هماهنگی مقام مافوق عهده دار می باشد .

مدیریت مالی و اقتصادی

این مدیریت مسئولیت گردش صحیح عملیات مالی شركت را مطابق با اصول علمی و موازین قانونی و حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده ، بررسی حسابهای نهایی ترازنامه و سود و زیان استان ، كنترل موجودی نقدی و تامین پرداختهای قانونی و هدایت ستادی مسئولین واحدهای مختلف را به عهده دارد .

واحد بازرسی و رسیدگی به شكایات (تلفن 2244441 )

بررسی و رسیدگی به شكایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری مراتب صحت و سقم موارد شكایات تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی لازم به عهده واحد بازرسی می باشد همچنین مشتركین جهت پیگیری و كشف مزاحمت تلفنی می بایست به این واحد مراجعه فرمائید .

واحد روابط عمومی

این واحد از طریق شماره تلفن 2244411 و135 آماده دریافت نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مردمی در رابطه به مسائل مختلف مربوط به شركت مخابرات استان مركزی می باشد .

6ـ خدمات قابل ارائه در مراكز تلفن

1- پاسخگوئی به مشتركین در هر مركزبر اساس پیش شماره(سه رقم سمت چپ)تلفن ثابت می باشد.

2- كلیه درخواست های متقاضیان بشرح زیر در مراكز مخابراتی انجام می شود:

ثبت نام تلفن،انسداد صفر دوم تلفن،تغییر مكان و تغییر نام تلفن،اصلاح نام و نشانی مندرج در قبوض،صدور ریز مكالمات تلفن بین شهری وخارجه،رسیدگی به شكایات كاركرد غیر متعارف تلفن،قبول درخواست تلفن همگانی استیجاری،نحوه استفاده از سرویسهای ویژه،تسویه بدهی و…

7ـ سیم كشی

سیم كشی به دو صورت انجام میشود:

سیم كشی خارجی:

1- این نوع سیم كشی از وظایف شركت مخابرات بوده و تا درب ورودی ساختمان مشترك كشیده میشود.

2- مخابرات به منظور توسعه تلفنی ناچار به سیم كشی روی ساختمانها بوده وحسب اجازه قانونی دارای این اختیار است،حتی اگر تلفن مورد درخواست متعلق به ساختمان متقاضی نباشد سیم كشی انجام می شود.لذا ضروری است در این زمینه با پیمانكاران شركت مخابرات همكاری شود.

3-بمنظور مراقبت از روبنای ساختمان احداثی خود و نیز حفظ زیبایی آن و نصب نشدن كابلهای مخابراتی كه با كوبیدن پیچ وبست انجام میشود،می توانید هنگام ساختمان سازی نسبت به تعبیه لوله داخلی بشرح مشخصات فنی ذیل اقدام فرمایید.

– لوله پلیكا به قطر 3سانتی متر انتخاب شود.

– جعبه تقسیم در محل ورودی ساختمان نصب شود.

– محل نصب لوله در منازل جنوبی 5/2 الی 3 متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

4- در صورتیكه قصد تخریب ساختمان خود را دارید،به منظور جابجایی منصوبات وپیشگیری از خسارات احتمالی به مركز مربوطه مراجعه ومراتب را كتبا”اعلام كنید.

سیم كشی داخلی:

به منظور استفاده بهینه از خدمات مخابراتی و پیشگیری از خرابی های احتمالی ،رعایت موارد ذیل در سیم كشی داخل ساختمان ضروری است:

1- از كابلهای استاندارد با روكش مقاوم استفاده شود.

2- از كابلهای یك تكه ،سالم و بدون آسیب دیدگی استفاده شود.

3-مسیر سیم كشی تلفن،حتما”بایستی از برق مجزا باشد،زیرا اجرای این كار باعث بروز مشكلات زیر می شود:

الف) بر كیفیت مكالمه شما تأثیر نامطلوب دارد.

ب) در صورت اتصال خطوط برق و تلفن،دستگاه تلفن و تجهیزات ارتباطی شما در مخابرات دچار آسیب دیدگی می شود و خسارت مالی برای صاحب تلفن بوجود می آورد.

4- در ابتدای كابل ورودی شركت مخابرات به ساختمان،پریز تلفن(در ساختمانهای تك واحدی)و ترمینال مناسب در محفظه دارای قفل(در مجتمعها)را در مكانی خشك و فاقد رطوبت نصب كنید.

5- بهتر است از نصب پریز تلفن در محل هایی كه رطوبت دارد،خودداری كنید.

8ـ تلفن همگانی

درخصوص تلفنهای همگانی به موارد ذیل توجه فرمائید:

1-كیوسك وتلفن همگانی متعلق به خودشماست،ازواردآوردن خسارت به آن اكیدا”خودداری كنید.

2- نصب هرگونه پوستر یا اطلاعیه برروی كیوسك و تجهیزات مخابراتی اكیدا” ممنوع می باشد.

تلفن همگانی استیجاری :

این نوع تلفن در صورت تقاضا و وجود امكانات به كلیه مغازه ها، مجتمع ها، كارخانه ها، مدارس و…… مطابق شرایط زیر توسط مركز تلفن مربوطه واگذار می شود.

مدارك لازم :

1- تكمیل فرم درخواست.

2- همراه داشتن مدارك شناسائی معتبر( شناسنامه یا گذرنامه یا گواهینامه).

3- تایید نیاز تقاضا كننده از طرف مخابرات.

4- تنظیم قرارداد تلفن همگانی استیجاری.

5- ارائه سفته یك میلیون ریالی بعنوان تضمین پرداخت كاركرد.

ضمنا” تهیه دستگاه تلفن به عهده خود متقاضی بوده و سهم” مخابرات” و متقاضی از در آمد حاصله ، در قرارداد تعیین می شود.

9ـ سرویسهای ویژه تلفنی

در حال حاضر تعداد شش سرویس ویژه تلفنی ذیل برای تمامی مشتركین بصورت رایگان فعال شده است(بجز سرویس مكالمه كنفرانسی كه هزینه استفاده از آن در هر دوره دو ماهه 2400 ریال است)كه متقاضیان می توانند با مراجعه به مركز مربوطه نحوه استفاده از سرویس مورد نظر را جویا شوند.

1- انتظار مكالمه

2- شماره گیری سریع

3- مكالمه كنفرانس سه نفره

4- انتقال مكالمه

5- بیدار باش

6-انتقال خط اشغال به خطوط دیگر

10ـ عوامل قطع تلفن توسط مخابرات:

1-قطع توسط آبونمان: در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت مقرر.

2- قطع توسط امور مشتركین : در صورت سوء استفاده از تلفن و ایجاد مزاحمت برای مشتركین دیگر.

3- بدلایل فنی: در صورت تقویت شبكه و بازسازی و نوسازی سیمها و كابلهای فرسوده و كابل برگردان.

4- قطع به علت دخالت در سیم كشی و منصوبات و تغییر مكان غیر مجاز و گرفتن انشعاب و غیره.

5-قطع به درخواست مراجع ذیصلاح مانند دارایی یا مقام قضائی و……..

6- قطع بدلیل عدم قرار گرفتن صحیح گوشی روی دستگاه تلفن .

7- قطع به علت خرابی داخلی.

8- قطع توسط واحد بازرسی به دلیل استفاده از تلفن بی سیم با برد بیش از 300 متر

11ـ مركز اطلاعات118

این مركز بعنوان شبكه اطلاع رسانی كه در نوع خود تنها شبكه موجود وبه منظور ارائه شماره تلفن مشتركین به صورت مكانیزه به متقاضیان مشغول به خدمتگذاری میباشد.برای اینكه اطلاع رسانی به صورت مطلوب انجام پذیرد،شایسته است تاشهروندان محترم در هنگام ارتباط با مركز 118به نكات ذیل عنایت كامل داشته باشند:

1- كد اپراتوری كه با آن تماس می گیرید حفظ كنید.

2- نام كامل و حدود آدرس مورد درخواست لازم است.

3- مركز اطلاعات 118 آدرس تلفن را در اختیار كسی نمی گذارد.

4- مركز اطلاعات 118 فقط با اطلاعات مشتركین كه بنا به درخواست متقاضی مجاز به ارائه اطلاعات می باشد را ارائه می نماید.

5- لطفا” شماره مورد نظر را در دفتر تلفن خود یادداشت تا در موارد دیگر ازآن استفاده كنید.

12ـ دبیت كارت(DEBIT CARD )

از مدتها قبل كارتهای تلفن در مخابرات رایج استبدین شكل كه با وارد كردن كارت در دستگاه تلفن خاص خود از طریق مدار الكترونیكی داخل كارت،اطلاعات مبنی بر شارژ بودن آن به دستگاه تلفن منتقل شده ودستگاه پس از مطمئن شدن از وجود اعتبار كارت اجازه برقراری ارتباط را به شخص می دهد اخیرا” كارتهایی تحت عنوان DEBIT CARD طراحی شده كه روی آن یك شماره PASS WORD وجود دارد كه شخص میتواند از هر تلفنی در شهر مربوطه كه بخواهد ابتدا كد 132كه مربوط به خدمات DEBIT CARD می باشد را بگیرد پس از آن بایستی شماره رمز خود را وارد نماید تا سیستم اجازه گرفتن شماره را به اینترنت بدهد در صورت درست بودن رمز، شخص می تواند با هر شماره تلفنی كه می خواهد ارتباط برقرار كند كه هزینه مكالمه از اعتبار كارت كسر می گردد و هیچ هزینه ای برای خط تلفنی كهتوسط آن تماس گرفته شده در برندارد.

13ـ خدمات اینترنت :

اداره ارتباطات دیتای شركت مخابرات استان مركزی درحال حاضر با داشتن 26 نقطه اصلی اتصال به اینترنت ، آمادگی ارائه سرویس به كلیه متقاضیان در اراك و شهرستانهای تابعه را دارد .

بمنظور فعال نمودن بخش خصوصی ، شركت هایی كه در زمینه های ارائه خدمات رایانه ای و اطلاع رسانی فعالیت دارند، می توانند از طریق عقد قرارداد با شركت مخابرات ، خطوط پرظرفیت را پس از اخذ مجوز مطابق با تعرفه های مربوطه اجاره نموده و متقاضیان تك كاربر نیز می بایست با مراجعه به این شركت ها و عقد قرارداد داخلی و دریافت كارت از خدمات مورد نظرشان استفاده نمایند.

نشانی : اراك – خیابان جانبازان – ساختمان معاونت نگهداری و بهره برداری – اداره ارتباطات دیتا

14ـ تلفن گویای 135

این سیستم كه بصورت شبانه روزی در اختیار مردم شریف استان می باشد علاوه بر معرفی كلیه خدمات مخابراتی اعم از امور مربوط به تلفن های ثابت و همراه و سرویسهای متنوع و مختلف مخابراتی قادر خواهد بود با استفاده از كلمه ی رمزی كه در اختیار مشترك قرار داده می شود وی را از آخرین رقم كاركرد تلفن و میزان بدهی خود مطلع نموده و در صورت داشتن دستگاه دورنگار و یا رایانه شخصی ریز مكالمات تلفن خود را در منزل و یا محل كار دریافت نماید.

شایان ذكر است مشتركین محترم می توانند كلمه ی رمز خود را از آبونمان مراكز تلفنی

مربوطه اخذ نموده و در صورت نداشتن دستگاه دورنگار و یا رایانه به دفاتر خدمات ارتباطی ذیل مراجعه فرمایید.

1- دفتر خدمات ارتباطی 54810:خیابان شریعتی،تقاطع خیابان كوی گردو

2- دفتر خدمات ارتباطی 54811:خیابان قائم مقام،بعد از تقاطع ادبجو

3- دفتر خدمات ارتباطی 54812:خیابان دانشگاه ،ابتدای خیابان قیام

4- دفتر خدمات ارتباطی54818:خیابان شهید رجائی،روبروی شیرینی سرای مركزی

5- دفتر خدمات ارتباطی54819:كوی قائم،خیابان فارابی،سمت چپ بازارچه

15ـ جایگاه اینترنت www.tci arak.ir

وب سایت این شركت بر روی شبكه جهانی با آدرسwww.tci arak.ir فعال و راه اندازی گردیده است. این سایت با هدف ایجاد كارآمدی بیشتر در نظام اطلاع رسانی مخابراتی استان و ارائه اخبار و اطلاعات و مطالب مفید مخابراتی،طراحی و اجرا شده است. امكانات وب سایت شامل دو بخش است.بخشی از امكانات نیاز به رمز عبور دارند كه با استفاده از آن مشتركین می توانند پس از اخذ كلمه رمز خود از آبونمان مراكز تلفنی مربوطه كه یك عدد شش رقمی می باشد بعنوان رمز عبور از آن استفاده نمایند.جهت امنیت در مشاهده ریز مكالمات و صورتحساب تلفن،برنامه های وب سایت طوری نوشته شده اند كه مشترك با وارد كردن شماره تلفن خود در قسمت نام كاربری و رمز عبور در قسمت گذر واژه در صفحه اصل وب سایت فقط اجازه رویت ریز مكالمات و صورتحساب شخص یا اشخاص دیگری را ندارند.

بخش دوم امكانات شامل اطلاعات مربوط به آشنایی با كلیه خدمات مخابراتی اعم از تلفن های ثابت و همراه و همچنین سرویس های مخابراتی می باشد.

16ـ شبكه چیست؟

شبكه كامپیوتری مجموعه ای از كامپیوترهای شخصی (pcs ) و دیگر دستگاهها(مثل چاپگر،مودم،اسكنروغیره) است كه از طریق كابل،خطوط تلفن،خطوط بی سیم،خطوط فیبر نوری وغیره به یكدیگر متصل شده اند و قادر به برقراری ارتباط و اشتراك منابع با یكدیگر هستند.

شبكه از لحاظ بزرگی و وسعت متفاوت بوده و ممكن است محدود به یك اتاق و یا به گسترگی جهان شوند. به شبكه ای كه در یك محدوده جغرافیایی كوچك، كامپیوترها را به هم اتصال داده اصطلاحاLAN یا شبكه محلی گفته می شود.شبكه گسترده یاWAN مجموعه ای از ابزارها و شبكه های محلی است كه در یك محدوده جغرافیایی وسیع گسترده شده اند و این شبكه ها اكثرا از حطوط پر سرعت چون فیبر نوری،خطوط بی سیم و غیره استفاده می كنند. یكی از آشناترین مونه های شبكه WAN اینترنت است.

امروزه فناوریهای LAN متعددی وجود دارند كه معمولترین آنها اترنت و اترنت سریع است البته یك شبكه ممكن است تركیبی از چند فناوری باشد.شبكه های اترنت و اترنت سریع مشابه یكدیگر عمل می كنند و تفاوت عمده آنهادر سرعت انتقال داده هاست. شبكه اترنت از سرعت 10 مگا بیت در ثانیه و اترنت سریع از سرعت 100 مگا بیت در ثانیه بهره می گیرند.

در شبكه، داده های منتقل شده بین دستگاهها و كامپیوترها به صورت بسته های كوچكی از پالسهای الكتریكی است كه اصطلاحا packet نامیده می شوند. هر بسته حاوی آدرس فرستنده و آدرس گیرنده بوده و با استفاده از این آدرس ها، داده به مقصد می رسد. شبكه های اترنت و اترنت سریع از پروتكلی با نام CSMA/CD جهت تبادل داده ها استفاده می كنند. این پروتكل، تنها به یك دستگاه در هر لحظه اجازه برقراری ارتباط می دهد. زمانی كه دو دستگاه سعی می كنند به طور همزمان از شبكه استفاده كنند یك collision (برخورد) بین بسته های ارسالی اتفاق می افتد و این برخورد توسط ابزارهای فرستنده تشخیص داده می شوند، لذا دستگاههای فوق ارسال داده ها را متوقف می كنند و یكی شروع به ارسال داده می كند و دیگری منتظرمی ماند تا نوبت به او برسد.

فواید شبكه سازی:

شما می توانید در یك شبكه اطلاعات و منابع را به اشتراك بگذارید، كه فواید زیر را به دنبال دارد:

• به اشتراك گذاشتن دستگاههای جانبی گرانقیمت نظیر چاپگرها در شبكه.

• انتقال داده ها بین كاربران بدون استفاده از فلاپی دیسك یا CD .

انتقال فایل ها از طریق شبكه، كاربر را از فرایند كپی كردن فایل ها روی فلاپی دیسك یا CD و سپس كپی مجدد روی كامپیوتر مقصد بی نیاز می كند و در نتیجه در زمان صرفه جویی می شود.

• متمركز ساختن برنامه های كلیدی.

از آنجایی كه اكثر كاربران مایلند تا به طور همزمان از برنامه های مالی و حسابداری استفاده كنند می توانید این برنامه ها را به صورت متمركز در آورید.

• تهیه نسخه پشتیبان از فایل ها به طور خودكار.

بدین ترتیب كه به یكی از كامپیوترهای شبكه مسئولیت تهیه پشتیبان از فایل های مهم كامپیوترهای شبكه را بدهید تا این كار به طور خودكار انجام گیرد و علاوه بر اطمینان از ایمن بودن اطلاعات، در زمان نیز صرفه جویی كنید.

در یك شبكه WAN منابع و اطلاعات در یك محدوده جغرافیایی وسیعتربه اشتراك گذاشته می شوند این موضوع علاوه بر فواید ذكر شده نتایج زیر را نیزبه دنبال دارد:

• ارسال نامه های الكترونیكی E-mail برای تمامی اعضای شبكه.

این كار،سریع با هزینه اندكی صورت می گیرد.

• امكان انتقال فایل ها از مكان های مختلف و اتصال كامپیوتر خانه به شبكه محل كار خود.

• شبیه سازی ویژگیهای اینترنت با پیاده سازی استانداردها و قابلیت های اینترنت در شبكه WAN .

بررسی اجزای لازم برای ایجاد یك شبكه محلی(LAN ) برای ساخت یك شبكه محلی كوچك مثل یك شبكه خا نگی،شما به ابزارهای زیر نیاز دارید:

الف: كارت رابط شبكه ( NICیاNetwork Interface Card )

تمامی كامپیوترهای شخصی برای به شبكه نیاز به كارت شبكه(NIC ) دارند درهنگام انتخاب كارت شبكه كه گاهی آن راNetwork Adapter Card نیزمی نامند، توجه به نكات زیر لازم است:

– سرعت كارت شبكه وتطابق آن با نوع شبكه شما « اترنت یا اترنت سریع»

– نوع رابطی كه شما نیاز دارید: BNC برای كابل هم محور یا برای كابل زوج به هم تابیده

– نوع شكاف موجود در كامپیوتر شخصی شما(PCI یاISA ) كه امروزه اكثر كارتها از نوع PCI هستند.

برخی از كارتهای شبكه دو سرعته هستند یعنی شما می توانید آن را هم به هاب اترنت و هم هاب اترنت سریع متصل كنید.به طور كلی به ابزارهای دو سرعته اصطلاحا auto-negotiating گفته می شود.

ب: هابها و سوئیچها

كامپیوترهای شخصی، چاپگرها و غیره از طریق هاب به یكدیگر متصل می شوند. هاب در واقع یك تكراركننده است.زیرا داده هایی را كه دریافت می كند برای تمام درگاهها تكرار می كند این موضوع باعث افزایش غیر ضروری ترافیك شبكه می شود. چرا كه داده ها به طور یكسان به كل دستگاههای موجود در شبكه فرستاده می شوند و سپس گیرنده مورد نظر، آنها را از شبكه می گیرد. البته این موضوع در شبكه های كوچك چندان مشكل زا نیست، اما در شبكه های بزرگتر توصیه می شود به جای هاب از سوئیچ استفاده شود تا ترافیك را كاهش دهد.

ج: كابل( Cable )

كابل های هم محور:

قبل از رواج كابل های زوج به هم تابیده، این نوع كابل ها در شبكه های اترنت به كار می رفتند. نمی توان از كابل هم محور در شبكه های اترنت سریع استفاده كرد، در كابل كشی هم محور علاوه بر كابل، باید از اجزای زیر نیز استفاده شود:

BNC Cable : این جزء در انتهای كابل هم محور نصب می شود تا امكان اتصال كابل را با سایر اجزا فراهم آورد.

BNC Y Connector : برای اتصال كارت شبكه به كابل به كار می رود.

BNC Terminator : این بخش در دو انتهای آزاد كابل به كار می رود تا كابل شبكه كاملا بسته شود .در چنین شبكه ای، در صورت آسیب دیدن بخشی از كابل، كل شبكه از كار خواهد افتاد. همچنین برای ایجاد تغییراتی در شبكه مثل اضافه كردن یك كامپیوتر جدید، بازهم تا اعمال این تغییرات، شبكه غیر قابل استفاده می شود.

كابل های زوج به هم تابیده :

امروزه كابل های زوج به هم تابیده به دلیل سادگی در مصرف و انعطاف پذیری زیاد، جایگزین كابل های هم محور شده اند، لذا اكثر تجهیزات شبكه های اترنت و اترنت سریع فقط دارای درگاههای مخصوص این كابل هستند.

برای ساخت یك شبكه كوچك با این نوع كابل، كافی است شما تمامی كامپیوترها را با این كابل ها به ابزاری به نام هاب( hub ) یا سوئیچ( switch ) متصل كنید. در چنین شبكه ای در صورت آسیب دیدن یا قطع یكی از كابل ها، سایر قسمتهای شبكه به فعالیت خود ادامه می دهند

و فقط آن بخش از شبكه از كار می افتد. همچنین امكان ایجاد تغییرات در شبكه بدون تأثیر بر عملكرد آن وجود دارد.

مؤسسه استاندارد ANSI/EIA انواع كابل های زوج به هم تابیده را در دسته های categories) یا به اختصار (CAT طبقه بندی كرده اند:

كاربردهای معمول

حداكثر نرخ انتقال داده

دسته (category)

كابل تلفن های معمولی(post)

كمتر از 1Mbps

CAT 1

سیستم كابل كشی شبكه های IBM

4 Mbps

CAT 2

شبكه های اترنت

16 Mbps

CAT 3

امروزه كاربرد چندانی ندارد.

20Mbps

CAT 4

اترنت و اترنت سریع

100Mbps

CAT 5

سیستم های ارتباطی بسیار پر سرعت

200-250 MHZ

CAT 6

در شبكه های اترنت از كابل های CAT3 وCAT5 استفاده می شود. اما بهتر است از كابل های CAT5 استفاده كنید تا امكان ارتقاء به شبكه اترنت سریع وجود داشته باشد. برای اتصال كابل CAT3 وCAT5 به كامپیوتر یا هاب از سوكت RJ-45 استفاده می شود.معمولا برای كابل های CAT1 كه برای اتصال تلفن های معمولی به پریز به كار می رود، از سوكت RJ-11 استفاده می شود.

شبكه كامپیوتر در مخابرات:

كامپیوترهای شركت مخابرات از طریق یك شبكه محلی با هم ارتباط دارند برای اینكه كامپیوترها بتوانند یكدیگر را بشناسند باید برای هر كامپیوتر یك كارت شبكه گذاشت و هر كامپیوتررا بصورت یك node تعریف كرد. كه فرم تعریف یك node به صورت زیر است:

Start setting controlpanel

network connection local area conection

properties general كلیك راست

سپس گزینه Internet protocol (Tcp/Ip) انتخاب می كنیم بعد properties سپس گزینه use the flowing Ip address را انتخاب كرده بعد در پایین همان صفحه عبارتهایی بصورت زیر خواهد بود:

19. 131. 254. 169 :Ip address

0 . 0 . 255. 255 :Sub net mask

. . . :Default geteway

در قسمت Ip address به عنوان مثال عدد 19 نشاندهنده node computer وعدد131 از سمت راست عدد1 شماره Hub ، عدد3 شماره طبقه وعدد1 شماره اداره می باشد.قسمتهای بعدی بطور ثابت هستند ودر آخر همه راok كرده.

برای اینكه ببینیم كامپیوتر ما server و یا كامپیوترهای دیگر را می شناسد بدین صورت عمل می كنیم:

Start Run

ودر قسمت open عبارتی با توجه به مثال بالا به این صورت می نویسیم ping 169.254.131.21 و سپس ok می كنیم(عدد 21 شماره كامپیوتری است كه باید شناسایی شود) در این هنگام اگرجواب Replay باشد یعنی آن node را می شناسددر غیر اینصورت Request می دهد كه دلیل بر پیدا نكردن آنnode است.

برای اینكه بتوانیم از اطلاعات node دیگر استفاده كنیم ابتدا:

Start search computer or people Acomputer on the network 169.254.131.21 search

در این حالت كامپیوتر را پیدا كرده و روی آن كلیك كرده ودر این حالت هر درایو یا folder ای كه در كامپیوتر مبدأshare شده باشد برای ما قابل استفاده است.

طریقه share كردن :

بر روی درایو مورد نظر كلیك راست كرده گزینه sharing and security را انتخاب كرده ودر برگه sharing گزینه ی If you understand the risk but still want to share the root of the drive click here.

را كلیك كرده و سپس گزینه share this folder on the network تیك زده وok می كنیم .برای خارج شدن از حالت share می توان تیك این گزینه را برداشت.

17ـ كارت گرافیك

كارت گرافیك، اطلاعاتی كه باید بر روی صفحه مونیتور نمایش داده شود را آماده می نماید. این كارت به عنوان رابط بین پردازنده و مونیتور عمل می كند.

انواع كارتهای گرافیك

انواع كارتهای گرافیك كه تا كنون ساخته شده اند عبارتند از:

(Mono chrome Display Adapter) MDA

(Color Graphics Adapter) CGA

(Enhanced Graphics Adapter) EGA

(Video Graphics Array) VGA

(Super VGA) SVGA

oneboard graphic card

1-1-10 كارتهای گرافیك MDA

اولین كارت گرفیك كه در حالت متن و تك رنگ كار می كرد. حافظه ویدیویی این كارت KB 4 بوده كه قادر به نمایش 25 خط 80 كاراكتری بوده است. هر كاراكتر با دقت 9*14 پیكسل نمایش داده می شود. اطلاعات پس از پردازش در كارت گرافیك به صورت سریال برای مونیتور ارسال می شدند.

این كارت برای انجام عملیات گرافیكی مناسب نمی باشد.

2-1-10 كارتهای گرافیك CGA

این كارتها نخستین كارت گرافیكی با قابلیت گرافیك بودند كه برای استفاده در كامپیوترهای شخصی ارائه گردید. این كارت كاراكترها را با دقت نمایش 8*8 پیكسل نمایش می داد و در نتیجه وضوح خوبی در حالت متن نداشتند. ولی در حالت گرافیك دارای درجه های دقت و تعداد رنگ متفاوتی است. این حالات عبارتند از :

• 100*160 نقطه تصویر با 16 رنگ

• 200*320 نقطه تصویر با 4 رنگ

• 200*640 نقطه تصویر با 2 رنگ

3-1-10 كارتهای گرافیكی EGA

این كارت گرافیكی تصاویر را با دقت خوبی نشان می دهد و همچنین كیفیت رنگ و تفكیك پذیری بهتری نسبت به نمونه CGA دارد.

این كارت می تواند 16 رنگ را در حالت متن با دقت 350*640 نمایش دهد.

همچنین آن می تواند در چند حالت گرافیكی 200*620 ،350*640 پیكسل با 16 رنگ (برای اطلاعات رنگ 4 بیت منظور می شود) و350*640 پیكسل با دو رنگ سیاه و سفید كار كند. حداكثر حافطه RAM این كارتها k 256 می باشد. مهمترین ویژگی كارتهای

EGA وجود برنامه BIOS مخصوص EGA كه اولویت عمل آن حتی قبل از BIOS سیستم است . كارتهای EGA بیشتر در حالت متن استفاده می شوند.

4-1-10 كارتهای گرافیكی VGA

این كارت اولین آداپتور گرافیكی آنالوگ می باشد. كارت VGA علاوه بر دقت بالای نمایش،قادر به نمایش 256رنگ از میان 262144 سایه می باشد. حافطه ویدیویی این كارتها معمولاKB 512 ،MB 1یا MB 2 می باشد. این كارتها دارای یك مبدل دیجیتال به آنالوگ با 6 بیت ورودی می باشند.این مبدل تا 64 مقدار متفاوت را از هم تمیز می دهد. لذا از آنجاییكه برای هر كدام از رنگها یك مبدل وجود دارد،لذا 26244 رنگ متفاوت در این كارتها قابل تمیز دادن است.

كارتهای گرافیك قبلی از طریق شكاف های 8 بیتی با گذرگاه كامپیوتر ارتباط برقرار می كردند ولی كارتهای VGA امروزی معمولا از اسلات 16 بیتی ISA استفاده می كنند.

5-1-10 كارتهای گرافیكی SVGA

این كارتها تمام خصوصیات كارتهای VGA را دارند علاوه بر اینكه تا حدود 16 میلیون رنگ را پشتیبانی می كنند. این كارتها حالتهای گرافیكی با تفكیك پذیری متنوعی را ارائه داده اند. حافظه این كارتها از 256 كیلو بایت تا 4 مگابایت قابل افزایش می باشد.

معروف ترین مارك های كارت گرافیك كه در بازار ایران جهت استفاده در كامپیوترهای شخصی كاربرد دارند كارتهای Trident ،S3 ،SIS می باشد ولی كارتهای Trident بیشترین مصرف را دارند . انواع این كارتها دارای مدلهای 9850 9750 9486 9440 9000 می باشد.

6-1-10 كارتهای گرافیكی onboard

در بعضی از بردهای اصلی علاوه بر تمام قسمتهای مهمی كه در طراحی و ساخت برد

اصلی در نظر گرفته شده است ،اجزاء مورد نیاز یك سیستم گرافیكی كه قبلا توضیح دادیم نیز وجود دارد . حتما باید روی این بردها یك تراشه گرافیكی و تعدادی جامپر برای تنظیم حالت گرافیكی سیستم وجود داشته باشد.

از آنجایی كه این كارتها از خیلی از امكانات برد اصلی در انجام وظایف خود استفاده می كنند، لذا در كارهای حرفه ای سیستم را با مشكلاتی در انجام عملیات روبه رو خواهند نمود.

معمولا از این كارتها برای صرفه جویی در قیمت سیستم ها استفاده می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی کامپیوتر و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی کامپیوتر و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مدیریت مالی و اقتصادی;سیم كشی;عوامل قطع تلفن توسط مخابرات

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *