دسته: جغرافیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 112 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 790 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی بلوارهای شهری 44 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی بلوارهای شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 1.307 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری 51 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 51 حجم فایل: 98 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازماندهی فضای سیاسی 25 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازماندهی فضای سیاسی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 101 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری 66 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 66 حجم فایل: 936 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات کاربری اراضی شهری 54 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات کاربری اراضی شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 54 حجم فایل: 152 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی 67 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 67 حجم فایل: 329 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری 60 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 60 حجم فایل: 6.167 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری 51 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 51 حجم فایل: 86 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی 37 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 139 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی 72 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 72 حجم فایل: 648 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی 44 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 153 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها 77 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 77 حجم فایل: 12.765 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی – مکانی فضای سبز شهری 44 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 106 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین شاخص های تقسیمات محله ای 70 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین شاخص های تقسیمات محله ای دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 172 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها 45 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 98 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله 49 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 324 کیلو بایت قسمتی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله 39 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مساكن شهری در برابر زلزله دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 148 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش 28 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی روند تغییرات دما و بارش دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 388 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار 47 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 168 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایداری محله ای در شهر های ایران دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 281 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار 40 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 248 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی 70 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 1.121 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی 49 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 129 کیلو بایت قسمتی از محتوای...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 130 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم 45 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 133 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع بزرگ در شهرستان سمنان و راه های مقابله با آن 71 صفحه + doc

مقدار ذرات در وضعیت با فیلتر در اطراف كارخانه‌های گچ سمنانی، مازندران و آجر سفالین حدود 154 میكروگرم در مترمكعب است و مقدار 2So حدود 20% می‌باشد كه بسیار بالاتر از حد مجاز می‌باشد...

روش تحقیق آتشفشان 55 صفحه + doc

کنجکاوی بیش از حد آدمی برای مطالعه در محیط اطراف ، از نخستین روزها، وی را برآن داشته است که به مشاهده زیستگاه خود و مطالعه درباره آن بپردازد ( صداقت دانشور حسینی مدنی...

تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت كاركنان زندان اوین 45 صفحه + pdf

نحوه گذراندن اوغات فراغت كاركنان زندان اوین دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 218 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت كاركنان زندان...

تحقیق زمین لرزه 12 صفحه + doc

تحقیق زمین لرزه دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 180 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تعریف زلزله برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است...