دسته: حسابداری

پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی 37 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حقوق و پاداش مدیران اجرایی در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دسته...

پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش: كاربردها 34 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان روش مبتنی بر تعیین ارزش كاربردها در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد...

پاورپوینت پیامدهای اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری 24 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی...

پاورپوینت گزارشگری ارزش افزوده 39 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان گزارشگری ارزش افزوده در حجم 39 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دسته بندی: حسابداری...

دانلود پاورپوینت مدیریت بر سود 36 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدیریت بر سود در حجم 36 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دسته بندی: حسابداری...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری و صورتهای مالی 60 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری و صورتهای مالی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 60 حجم فایل: 90 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه كاری شرطی و غیرشرطی 23 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه كاری شرطی و غیرشرطی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 196 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود 58 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 134 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و چسبندگی هزینه 48 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و چسبندگی هزینه دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 48 حجم فایل: 158 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سودهای غیر منتظره 31 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سودهای غیر منتظره دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 72 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود 90 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 90 حجم فایل: 251 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 239 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی 118 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 118 حجم فایل: 264 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و قدرت در حسابداری 52 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی وقدرت در حسابداری دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 52 حجم فایل: 80 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و فرار مالیاتی 37 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و فرار مالیاتی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 82 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی و شواهد و تجربیات 59 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 59 حجم فایل: 176 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد 40 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 233 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 34 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 108 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 293 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد سازمانی 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد سازمانی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 257 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی 83 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 83 حجم فایل: 115 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری 58 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 211 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی 98 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 98 حجم فایل: 193 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم اطمینان و ویژگیهای کیفی سود 77 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم اطمینان و ویژگیهای کیفی سود دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 77 حجم فایل: 154 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل های داخلی حسابداری 39 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل های داخلی حسابداری دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 77 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشات پیش بینی مدیریت 29 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشات پیش بینی مدیریت دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 91 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابداری منابع انسانی 57 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابداری منابع انسانی دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 57 حجم فایل: 120 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری گمرک 45 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری گمرک دسته بندی: حسابداری فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 65 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...