دسته: شیمی

دانلود تحقیق نفوذ در محلولهای پایدار فاصله 26 ص 26 صفحه + zip

دانلود نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص تحقیق نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص مقاله نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 26 حجم فایل:...

دانلود پاورپوینت Lab organic chemistry 2 135 صفحه + ppt

Oxidation هدف رفتاری در این آزمایش انتظار می رود دانشجو با مبحث اكسیداسیون بیشتر آشنا شده و مباحث ارایه شده در درس تئوری را عینا مشاهده نماید اكسایش سیكلوهگزانول به سیكلوهگزانون و سیكلوهگزانون به...

دانلودتحقیق لیپیدها 121 صفحه + zip

دانلود لیپیدها تحقیق لیپیدها مقاله لیپیدها لیپیدها دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 121 حجم فایل: 9.236 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی...

دانلود پاورپوینت Membrane filtration 36 صفحه + ppt

غشا لایه ای است نازک که می تواند اجزا یک سیال را به طور انتخابی از آن جدا کند و یا به عبارت دیگر غشاء وسیله ای است که جداسازی موارد را عموماً براساس...

دانلود تحقیق فلوریداسیون نمک 89 صفحه + zip

دانلود فلوریداسیون نمک تحقیق فلوریداسیون نمک مقاله فلوریداسیون نمک فلوریداسیون نمک دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 89 حجم فایل: 47 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل :...

دانلود تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص 22 صفحه + zip

دانلود فوتودیودهای آوالانژ 22 ص تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص مقاله فوتودیودهای آوالانژ 22 ص فوتودیودهای آوالانژ 22 ص دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی...

دانلود تحقیق شیمی فیزیک کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص 34 صفحه + zip

دانلود شیمی فیزیك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص تحقیق شیمی فیزیك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص مقاله شیمی فیزیك کار،...

دانلود تحقیق شیمی 26 ص DOC 26 صفحه + zip

دانلود شیمی 26 صDOC تحقیق شیمی 26 صDOC مقاله شیمی 26 صDOC شیمی 26 صDOC دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و...

دانلود تحقیق سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص 15 صفحه + zip

دانلود سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص تحقیق سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص مقاله سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر...

دانلود تحقیق جزوه شیمی 36 ص 58 صفحه + zip

دانلود جزوه شیمی 36 ص تحقیق جزوه شیمی 36 ص مقاله جزوه شیمی 36 ص جزوه شیمی 36 ص دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 386 کیلو بایت قسمتی...

دانلود تعریف علم شیمی 34 ص 36 صفحه + zip

دانلود تعریف علم شیمی 34 ص تحقیق تعریف علم شیمی 34 ص مقاله تعریف علم شیمی 34 ص تعریف علم شیمی 34 ص دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 36 حجم فایل:...

دانلود تاریخچه صنعت لاستیک 125 ص 115 صفحه + zip

دانلود تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص تحقیق تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص مقاله تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 115 حجم فایل:...

دانلود برندگان نوبل شیمی 20 صفحه + zip

دانلود برندگان نوبل شیمی تحقیق برندگان نوبل شیمی مقاله برندگان نوبل شیمی برندگان نوبل شیمی دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و...

دانلود الیاف پتروشیمی 31 صفحه + zip

دانلود الیاف پتروشیمی تحقیق الیاف پتروشیمی مقاله الیاف پتروشیمی الیاف پتروشیمی دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 36 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل :...

دانلود انواع اسیدها 17 ص 18 صفحه + zip

دانلود انواع اسیدها 17 ص تحقیق انواع اسیدها 17 ص مقاله انواع اسیدها 17 ص انواع اسیدها 17 ص دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 45 کیلو بایت قسمتی...

دانلود اسیدها و بازها 29 صفحه + zip

دانلود اسیدها و بازها تحقیق اسیدها و بازها مقاله اسیدها و بازها اسیدها و بازها دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 81 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و...

دانلود اسید ها و بازها2 28 صفحه + zip

دانلود اسید ها و بازها2 تحقیق اسید ها و بازها2 مقاله اسید ها و بازها2 اسید ها و بازها2 دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 145 کیلو بایت قسمتی...

دانلود اسیدهای چرب 142 صفحه + zip

دانلود اسیدهای چرب تحقیق اسیدهای چرب مقاله اسیدهای چرب اسیدهای چرب دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 142 حجم فایل: 146 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل :...

دانلود الكتروشیمی 85 ص 86 صفحه + zip

دانلود الكتروشیمی 85 ص تحقیق الكتروشیمی 85 ص مقاله الكتروشیمی 85 ص الكتروشیمی 85 ص دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 86 حجم فایل: 3.908 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و...

دانلود آزمایشها در سینتیک شیمیایی میكروسكوپی 27 ص 35 صفحه + zip

دانلود آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص تحقیق آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص مقاله آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص دسته بندی: شیمی...

دانلود پاورپوینت Lab organic chemistry 2 135 صفحه + ppt

هدف رفتاری در این آزمایش انتظار می رود دانشجو با مبحث اكسیداسیون بیشتر آشنا شده و مباحث ارایه شده در درس تئوری را عینا مشاهده نماید اكسایش سیكلوهگزانول به سیكلوهگزانون و سیكلوهگزانون به آدیپتیك...

تحقیق قابل ویرایش نانو تکنولوژی 23 صفحه + zip

تحقیق مربوط به نانو تکنولوژی که شامل موضوعات زیر می باشد دسته بندی: شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 157 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: عنوان صفحه درباره...

شعاع اتمی و بررسی آن 17 صفحه + doc

شعاع اتمی و بررسی آن دسته بندی: شیمی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 337 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: شعاع اتمی و بررسی آن نگاه کلی بسیاری از...

پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی 17 صفحه + pptx

پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی دسته بندی: شیمی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 157 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی در ۱۷ اسلاید زیبا...

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی 28 صفحه + pptx

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی دسته بندی: شیمی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 1.694 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی در ۲۸ اسلاید زیبا...

دانلود پاورپوینت شیمی تجزیه 50 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت شیمی تجزیه دسته بندی: شیمی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 50 حجم فایل: 2.514 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دانلود پاورپوینت شیمی تجزیه اسلاید ۱: سیر تحولی و رشد...

پاورپوینت فاز 13 صفحه + pptx

پاورپوینت فاز دسته بندی: شیمی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 165 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت فاز 13 اسلاید اسلاید یک فازsh2oh(shoh)4ch2oh فاز به حالت یک ماده...

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی 24 صفحه + pptx

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی دسته بندی: شیمی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 24 حجم فایل: 148 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت مهارتهای آزمایشگاه شیمی پاورپوینت مهارتهای آزمایشگاه شیمی دارای...

پاورپوینت بررسی ذرات بنیادی اتم 7 صفحه + pptx

پاورپوینت بررسی ذرات بنیادی اتم در 7 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx و سایز اسلاید بزرگ دسته بندی: شیمی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 1.946 مگا بایت قسمتی از محتوای...