دسته: مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور 35 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 74 کیلو بایت قسمتی از محتوای...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی 44 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری اینترنتی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 336 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه های بهبود مدیریت کیفیت 61 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه های بهبود مدیریت کیفیت دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 61 حجم فایل: 336 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برونسپاری خدمات شهری 61 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برونسپاری خدمات شهری دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 61 حجم فایل: 260 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 100 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 100 حجم فایل: 295 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک 46 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ تجارت الکترونیک دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 131 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی 50 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 50 حجم فایل: 100 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی 46 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر سرمایه‌ ی اجتماعی بر راه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 133 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و تبلیغات اینترنتی 72 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و تبلیغات اینترنتی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 72 حجم فایل: 287 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه 72 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 72 حجم فایل: 486 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی 158 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک در ایران و مالزی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 158 حجم فایل: 286 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های اکتساب تکنولوژی 52 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های اکتساب تکنولوژی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 52 حجم فایل: 482 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک 74 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 74 حجم فایل: 1.373 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی 71 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 71 حجم فایل: 568 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی 68 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 68 حجم فایل: 277 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیدایش‌ و سیر تحول سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها 39 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیدایش‌ و سیر تحول سیستم فناوری اطلاعات در سازمان ها دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 792 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه و تصویب واجرای آن 56 صفحه + docx

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بودجه وتصویب واجرای ان دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 56 حجم فایل: 83 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مدیریت و سیستماتیک و انواع ان 67 صفحه + docx

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 67 حجم فایل: 127 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان 64 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 64 حجم فایل: 236 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری 76 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 76 حجم فایل: 779 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس 45 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 94 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

دانلود پاورپوینت رهبری 24 صفحه + ppt

رهبری دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 24 حجم فایل: 10.032 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: رهبری : پدیده ی رهبری را در زمینه های مختلف می توان به...

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر. دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی 50 صفحه + ppt

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی در حجم 50 اسلاید همراه با توضیحات کامل دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: ppt تعداد صفحات:...

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد 158 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در حجم 158 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: pptx...

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان + نمودار درختی 64 صفحه + pdf

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان که در دو فایل جداگانه توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 64 صفحه فایل پی دی اف تهیه و ویرایش شده است...

بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه صادرات 79 صفحه + doc

هدف پژوهش بررسی مشكلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی كه این مشكلات برروی فروش داخلی و خارجی آن می گذارد وارائه ی راهكارهای توسعه صادرات دسته بندی: مدیریت فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 79...

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات 57 صفحه + doc

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت...

پاورپوینت نظام جبران خدمت (فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی) 16 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با عنوان نظام جبران خدمت در حجم 16 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه...

پاورپوینت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی (فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی) 28 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با عنوان نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی در حجم 28 اسلاید همراه باتوضیحات کامل ویژه...

پاورپوینت عملکرد سازمانی (فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی) 22 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با عنوان عملکرد سازمانی در حجم 22 اسلاید همراه باتوضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت...

پاورپوینت نظام نگهداری منابع انسانی (فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی) 25 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با عنوان نظام نگهداری منابع انسانی در حجم 25 اسلاید همراه باتوضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی...