دسته: پرسشنامه

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 5 صفحه + docx

دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه مهارت های ارتباطی...

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی 3 صفحه + docx

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 8 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی پرسشنامه درگیری...

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند 10 صفحه + docx

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند معرفی آزمون...

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) 4 صفحه + docx

پرسشنامه تعارض کارخانواده (نت مه یر،1996) دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) این پرسشنامه...

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی 5 صفحه + docx

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای5 صفحه وبا فرمت...

پرسشنامه ارگونومی 5 صفحه + docx

پرسشنامه ارگونومی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه ارگونومی دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش جهت تعیین...

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات 7 صفحه + pdf

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 203 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دو پرسشنامه کیفیت...

پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد 27 صفحه + docx

پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 73 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه...

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با رفرنس معتبر و روایی و پایایی نمره گذاری 4 صفحه + docx

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی   از...

پرسشنامه صداقت و راست گویی 6 صفحه + docx

پرسشنامه صداقت و راست گویی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه صداقت و راست گویی فهرست مطالب : مقیاس...

پرسشنامه صداقت و راست گویی 6 صفحه + docx

پرسشنامه صداقت و راست گویی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه صداقت و راست گویی فهرست مطالب : مقیاس...

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ 8 صفحه + docx

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 740 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سنجش نگرانیPSWQ روایی پایایی نمره گذاری روایی پایایی نمره...

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی 3 صفحه + docx

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با...

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون 6 صفحه + pdf

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 60 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون همراه با نمره گذاری...

پرسشنامه فساد اداری 4 صفحه + docx

پرسشنامه فساد اداری دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 34 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه فساد اداری همراه با نمره گذاری معیار و شاخص روایی...

تست MBTI همراه با نتایج آنی 1 صفحه + zip

فایل اکسل تست MBTI همراه با پاسخ خودکار دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فایل اکسل تست MBTI همراه با...

11 پرسشنامه در یک فایل ورد جو اخلاقی (19 سوالی) جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی) رهبری اخلاقی اعتماد به مدیر (رهبر) تعهد سازمانی 8 صفحه + docx

11 پرسشنامه در یک فایل ورد دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 40 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جو اخلاقی (19 سوالی) جو اخلاقی ویکتور و...

پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی (هویت و فلت) به همراه فایل هدیه 8 صفحه + rar

پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت) به همراه فایل ورد هدیه آماده پرسش نامه کمال گرایی و خودکار آمدی شرر دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 444 کیلو...

پرسشنامه فوق العاده جدید و بروز تحلیل كاركرد تلفن های هوشمند در برنامه ریزی سفر دسته پرسشنامه

پرسشنامه بروز و جدید بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایران فایل با فرمت ورد و قابل ویرایش و استفاده در هر محتوایی میباشد...