تقویت کننده سیگنال دسته الکترونیک و مخابرات

در بسیاری از تقویت كننده های RF، برای تقویت سیگنال در سطح نویز حداقل نیازمند یك سیستم حساب شده می باشیم

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 28
حجم فایل 146 کیلو بایت

تقویت کننده سیگنال


دایره های عدد نویز 
در بسیاری از تقویت كننده های RF، برای تقویت سیگنال در سطح نویز حداقل, نیازمند یك سیستم حساب شده می باشیم. متاسفانه طراحی یك تقویت كننده کم نویز با فاكتوهایی نظیر پایداری و بهره سنجیده می شود, برای نمونه در ماكزیمم بهره، نویز حداقل نمی تواند بدست آید. بنابراین اهمیت دارد كه روشهایی را كه به ما اجازه می دهند كه نویز موثر را به عنوان قسمتی از نمودار اسمیت برای هدایت شباهت ها و مشاهده توازن ما بین گین و پایداری نشان می دهد توسعه می دهیم.
از یك نمای تمرینی، جزء موثر تحلیل نویز ، عدد نویز تقویت كننده دو پورتی در فرم ادمیتانسی است . 
9.73 2 
و یا فرم معادل امپدانسی 9.74 
كه امپدانس منبع است . 
هر دو معادله از ضمیمه H مشتق شده‌اند. هنگام استفاده از ترانزیستور بطور معمول چهار پارامتر نویز شناخته می شوند كه از طریقdatasheet كارخانه سازنده FET یاBJT یا از طریق اندازه گیریهای مستقیم بدست می آیند . آنها عبارتند از :
– عدد نویز حداقل (همچنین اپتیمم نیز نامیده می شود) كه رفتارش بستگی به شرایط پایه ای و عملكرد فركانسی دارد . اگر وسیله, نویزی نداشته باشد ما میتوانیم Fmin را برابر 1 بدست آوریم. 
– مقاومت معادل نویز كه برابر عكس رسانایی وسیله میباشد 
P 503.
– ادمیانس اپتیمم منبع 

بجای امپدانس یا ادمیتانس ، ضریب انعكاس اپتیممopt اغلب لیست می شود. ارتباط ما بین و بوسیله رابطه زیر بیان میشود: 
9.75 
از زمان انتخاب پارامتر S به عنوان مناسب ترین گزینه برای طرحهای فركانس بالا ما رابطه9.73را به فرمی تبدیل کردیم که ادمیتانسها با ضرایب انعکاس جایگزین شوند.در کنار 9.75 ما از رابطه زیر در 9.73 استفاده می كنیم : 

GS می تواند بصورت نوشته شود و نتیجه نهایی بصورت زیر است : 

در رابطه 9.77 مقدار Fmin و Rn و شناخته شده هستند. 
بطور كلی مهندس طراح برای تنظیم آزادی عمل دارد تا عدد نویز را تحت تاثیر قرار دهد . برای Гs=Гopt می دانیم كه كمترین مقدار ممكن عدد نویز برای F= بدست می آید . برای جواب دادن به این سوال كه چگونه با یك عدد نویز خاص اجازه می دهند كه بگوییم Fk با Гs مرتبط است رابطه 9.77 را باید بصورت زیر بنویسیم: 

كه عناصر موجود در طرف راست یك شكل معادله برگشتی را ارائه می دهند . یك ثابت Qk كه با معادله زیر بیان می شودمعرفی میکنیم:

و ارنج دوباره عبارتها معادله زیر را می دهد:

تقسیم شدن بر (1+Qk) و به توان دو رساندن بعد از مقداری عملیات جبری نتیجه می‌دهد: 

.P 504 
این یك معادله برگشتی مورد نیاز در فرم استاندارد است كه می تواند بعنوان قسمتی از نمودار اسمیت ظاهر شده باشد . 

که موقعیت مركز دایره dFK با عدد كمپلكس زیر نشان داده شده است :

و با شعاع 

دو نكته جالب توجه و جود دارد كه از معادله های 9.83 و 9.84 بدست می‌آیند . 
منیمم عدد نویز برای FK=Fmin بدست می آید كه با مكان شعاع هماهنگی دارد . 
همه مراكز دایره های نویز ثابت در طول یك خط از محیط به نقطه كشیده شده‌اند عدد نویز بزرگتر نزدیكتر به مركز dFk به سمت محیط حركت می كند و شعاع rFK بزرگتر می شود . مثال زیر توازن بین بهره و عدد نویز را برای تقویت كننده سیگنال كوچك نشان می دهد . 
P 505. 
مثال 9.14: یك تقویت كننده سیگنال كوچك برای عدد نویز مینیم وگین مشخص با استفاده از ترانزیستورهای یكسان مانند مثال 9-13 طراحی کنید. یك تقویت كننده قدرت نویز پایین با 8dB بهره و عدد نویزی كه كمتر از 1.6dB است رامیتوان بافرض این که كه ترانزیستورهاپارامترهای نویز زیررا دارندdB Fmin-=1.5 ، طراحی کرد.
حل : عدد نویز مستقل از ضریب انعكاس بار است. هر چند تابعی از امپدانس منبع است . 
پس مپ كردن دایره گین ثبت بدست آمده در مثال 9.13 به پلان آسان است. با بكار بردن معادلات 9.64 و 9.65 و مقادیر مثال 9.13 با مركز و شعاع دایره گین ثابت را پیدا می كنیم: 18&ordm; dgs=0.29<- و Vgs=0.18 .
یك قرار گرفته در هر جای روی این دایره، مقدار گین مورد نیاز را بر آورده خواهد كرد .&nbsp;
هر چند برای اینكه به جزئیات عدد نویز دست یابیم باید مطمئن باشیم كه داخل دایره نویز ثابت FK=2dB قرار دارد.&nbsp;
مركز دایره نویز ثابت و شعاع آن به ترتیب با استفاده از معادله های 9.83 و 9.84 محاسبه شده اند.&nbsp;
آنها با هم در زیر با ضریب QK لیست شده اند 9.79 را ببینید:&nbsp;
Q&not;K=0.2 dFK=0.42 < 45 , rFk=0.36
دایره های آمدهG=8dB و Fk=1.6dB در شكل 9.17 نشان داده شده اند.&nbsp;

شکل 9.17

توجه شود كه ماكزیمم بهره قدرت در نقطه ای بدست آمده كه
P506.
(مثال 9.11 را برای محاسبات جزئیات ببینید) هرچند عدد نویز مینمم در بدست آمده است كه برای این مثال نشان می دهد كه دسترسی به ماكزیمم بهره و مینیم عدد نویز بطور همزمان غیر ممكن است. آشكار است كه بعضی از توافقات باید صورت گیرد.&nbsp;
برای كوچك كردن عدد نویز برای یك گین داده شده ، ما باید ضریب انعكاس منبع را تا حد امكان نزدیك یه بر گزینیم تا زمانیكه هنوز روی دایره بهره ثابت بماند . با بكار بردن رابطه 9.62 و انتخاب دلخواه ، را بدست می دهد.
عدد نویز تقویت کننده با استفاده از رابطه 9.77 بدست میآید:&nbsp;

9.6 دایره های VSWR ثابت .
در بسیاری از موارد تقویت كننده باید زیر یك مقدار VSWR مشخص كه در پورت ورودی و خروجی تقویت كننده اندازه گیری شده بمانند . رنج تغیرات VSWR بین [1.5 , 2.5] باشد1.5<=VSWR<=2.5 همانگونه كه از بحثمان در فصل 8 می دانیم , هدف از شبكه های تطبیق اساسا جهت كاهش VSWR در ترانزیستوراست. مشكل از این حقیقت ناشی می شود كه, VSWR ورودی (یا (VSWR&not;IMN در ورودی شبكه تطبیق مشخص شده است كه در برگشت بوسیله جزءهای اكتیو و از طریق فیدبك بوسیله شبكه تطبیق خروجی (OMN) تحت تاثیر است بر عكس VSWR خروجی (یا (VSWROMN بوسیله OMN و دوباره از طریق فید بك بوسیله IMN مشخص شده است . این گفته ها به یك طرح دو جانبه نزدیك است همانگونه كه در بخش 9.4.3 بحث شد.
برای جا افتادن این قسمت ، اجازه دهید نگاهی به تصویری كه در شكل 9.18 نشان داده شده بیندازیم.&nbsp;
دو VWSR كه قسمتی از یك جزء تقویت كننده RF هستند:

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تقویت کننده سیگنال ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تقویت کننده سیگنال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تقویت سیگنال,سگنال,تقویت کننده,نویز,تقویت کننده سیگنال,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

تقویت کننده سیگنال دسته الکترونیک و مخابرات

در بسیاری از تقویت كننده های RF، برای تقویت سیگنال در سطح نویز حداقل نیازمند یك سیستم حساب شده می باشیم

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 28
حجم فایل 146 کیلو بایت

تقویت کننده سیگنال


دایره های عدد نویز&nbsp;
در بسیاری از تقویت كننده های RF، برای تقویت سیگنال در سطح نویز حداقل, نیازمند یك سیستم حساب شده می باشیم. متاسفانه طراحی یك تقویت كننده کم نویز با فاكتوهایی نظیر پایداری و بهره سنجیده می شود, برای نمونه در ماكزیمم بهره، نویز حداقل نمی تواند بدست آید. بنابراین اهمیت دارد كه روشهایی را كه به ما اجازه می دهند كه نویز موثر را به عنوان قسمتی از نمودار اسمیت برای هدایت شباهت ها و مشاهده توازن ما بین گین و پایداری نشان می دهد توسعه می دهیم.
از یك نمای تمرینی، جزء موثر تحلیل نویز ، عدد نویز تقویت كننده دو پورتی در فرم ادمیتانسی است .&nbsp;
9.73 2&nbsp;
و یا فرم معادل امپدانسی 9.74&nbsp;
كه امپدانس منبع است .&nbsp;
هر دو معادله از ضمیمه H مشتق شده&zwnj;اند. هنگام استفاده از ترانزیستور بطور معمول چهار پارامتر نویز شناخته می شوند كه از طریقdatasheet كارخانه سازنده FET یاBJT یا از طریق اندازه گیریهای مستقیم بدست می آیند . آنها عبارتند از :
– عدد نویز حداقل (همچنین اپتیمم نیز نامیده می شود) كه رفتارش بستگی به شرایط پایه ای و عملكرد فركانسی دارد . اگر وسیله, نویزی نداشته باشد ما میتوانیم Fmin را برابر 1 بدست آوریم.&nbsp;
– مقاومت معادل نویز كه برابر عكس رسانایی وسیله میباشد&nbsp;
P 503.
– ادمیانس اپتیمم منبع&nbsp;

بجای امپدانس یا ادمیتانس ، ضریب انعكاس اپتیممopt اغلب لیست می شود. ارتباط ما بین و بوسیله رابطه زیر بیان میشود:&nbsp;
9.75&nbsp;
از زمان انتخاب پارامتر S به عنوان مناسب ترین گزینه برای طرحهای فركانس بالا ما رابطه9.73را به فرمی تبدیل کردیم که ادمیتانسها با ضرایب انعکاس جایگزین شوند.در کنار 9.75 ما از رابطه زیر در 9.73 استفاده می كنیم :&nbsp;

GS می تواند بصورت نوشته شود و نتیجه نهایی بصورت زیر است :&nbsp;

در رابطه 9.77 مقدار Fmin و Rn و شناخته شده هستند.&nbsp;
بطور كلی مهندس طراح برای تنظیم آزادی عمل دارد تا عدد نویز را تحت تاثیر قرار دهد . برای Гs=Гopt می دانیم كه كمترین مقدار ممكن عدد نویز برای F= بدست می آید . برای جواب دادن به این سوال كه چگونه با یك عدد نویز خاص اجازه می دهند كه بگوییم Fk با Гs مرتبط است رابطه 9.77 را باید بصورت زیر بنویسیم:&nbsp;

كه عناصر موجود در طرف راست یك شكل معادله برگشتی را ارائه می دهند . یك ثابت Qk كه با معادله زیر بیان می شودمعرفی میکنیم:

و ارنج دوباره عبارتها معادله زیر را می دهد:

تقسیم شدن بر (1+Qk) و به توان دو رساندن بعد از مقداری عملیات جبری نتیجه می&zwnj;دهد:&nbsp;

.P 504&nbsp;
این یك معادله برگشتی مورد نیاز در فرم استاندارد است كه می تواند بعنوان قسمتی از نمودار اسمیت ظاهر شده باشد .&nbsp;

که موقعیت مركز دایره dFK با عدد كمپلكس زیر نشان داده شده است :

و با شعاع&nbsp;

دو نكته جالب توجه و جود دارد كه از معادله های 9.83 و 9.84 بدست می&zwnj;آیند .&nbsp;
منیمم عدد نویز برای FK=Fmin بدست می آید كه با مكان شعاع هماهنگی دارد .&nbsp;
همه مراكز دایره های نویز ثابت در طول یك خط از محیط به نقطه كشیده شده&zwnj;اند عدد نویز بزرگتر نزدیكتر به مركز dFk به سمت محیط حركت می كند و شعاع rFK بزرگتر می شود . مثال زیر توازن بین بهره و عدد نویز را برای تقویت كننده سیگنال كوچك نشان می دهد .&nbsp;
P 505.&nbsp;
مثال 9.14: یك تقویت كننده سیگنال كوچك برای عدد نویز مینیم وگین مشخص با استفاده از ترانزیستورهای یكسان مانند مثال 9-13 طراحی کنید. یك تقویت كننده قدرت نویز پایین با 8dB بهره و عدد نویزی كه كمتر از 1.6dB است رامیتوان بافرض این که كه ترانزیستورهاپارامترهای نویز زیررا دارندdB Fmin-=1.5 ، طراحی کرد.
حل : عدد نویز مستقل از ضریب انعكاس بار است. هر چند تابعی از امپدانس منبع است .&nbsp;
پس مپ كردن دایره گین ثبت بدست آمده در مثال 9.13 به پلان آسان است. با بكار بردن معادلات 9.64 و 9.65 و مقادیر مثال 9.13 با مركز و شعاع دایره گین ثابت را پیدا می كنیم: 18&ordm; dgs=0.29<- و Vgs=0.18 .
یك قرار گرفته در هر جای روی این دایره، مقدار گین مورد نیاز را بر آورده خواهد كرد .&nbsp;
هر چند برای اینكه به جزئیات عدد نویز دست یابیم باید مطمئن باشیم كه داخل دایره نویز ثابت FK=2dB قرار دارد.&nbsp;
مركز دایره نویز ثابت و شعاع آن به ترتیب با استفاده از معادله های 9.83 و 9.84 محاسبه شده اند.&nbsp;
آنها با هم در زیر با ضریب QK لیست شده اند 9.79 را ببینید:&nbsp;
Q&not;K=0.2 dFK=0.42 < 45 , rFk=0.36
دایره های آمدهG=8dB و Fk=1.6dB در شكل 9.17 نشان داده شده اند.&nbsp;

شکل 9.17

توجه شود كه ماكزیمم بهره قدرت در نقطه ای بدست آمده كه
P506.
(مثال 9.11 را برای محاسبات جزئیات ببینید) هرچند عدد نویز مینمم در بدست آمده است كه برای این مثال نشان می دهد كه دسترسی به ماكزیمم بهره و مینیم عدد نویز بطور همزمان غیر ممكن است. آشكار است كه بعضی از توافقات باید صورت گیرد.&nbsp;
برای كوچك كردن عدد نویز برای یك گین داده شده ، ما باید ضریب انعكاس منبع را تا حد امكان نزدیك یه بر گزینیم تا زمانیكه هنوز روی دایره بهره ثابت بماند . با بكار بردن رابطه 9.62 و انتخاب دلخواه ، را بدست می دهد.
عدد نویز تقویت کننده با استفاده از رابطه 9.77 بدست میآید:&nbsp;

9.6 دایره های VSWR ثابت .
در بسیاری از موارد تقویت كننده باید زیر یك مقدار VSWR مشخص كه در پورت ورودی و خروجی تقویت كننده اندازه گیری شده بمانند . رنج تغیرات VSWR بین [1.5 , 2.5] باشد1.5<=VSWR<=2.5 همانگونه كه از بحثمان در فصل 8 می دانیم , هدف از شبكه های تطبیق اساسا جهت كاهش VSWR در ترانزیستوراست. مشكل از این حقیقت ناشی می شود كه, VSWR ورودی (یا (VSWR&not;IMN در ورودی شبكه تطبیق مشخص شده است كه در برگشت بوسیله جزءهای اكتیو و از طریق فیدبك بوسیله شبكه تطبیق خروجی (OMN) تحت تاثیر است بر عكس VSWR خروجی (یا (VSWROMN بوسیله OMN و دوباره از طریق فید بك بوسیله IMN مشخص شده است . این گفته ها به یك طرح دو جانبه نزدیك است همانگونه كه در بخش 9.4.3 بحث شد.
برای جا افتادن این قسمت ، اجازه دهید نگاهی به تصویری كه در شكل 9.18 نشان داده شده بیندازیم.&nbsp;
دو VWSR كه قسمتی از یك جزء تقویت كننده RF هستند:

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تقویت کننده سیگنال ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تقویت کننده سیگنال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تقویت سیگنال,سگنال,تقویت کننده,نویز,تقویت کننده سیگنال,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف ( یک درصد وزنی تقویت کننده و سرعت هم زدن مخلوط مذاب) بر روی خواص مکانیکی ا دسته مواد و متالوژی

مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند

دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 120
حجم فایل 6.35 مگا بایت

مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از این مواد بیشتر در سازه های فضای و صنایع هوایی استفاده می شود. مواد مرکب از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: 1- فلز پایه 2- عامل تقویت کننده

بصورت کلی از فلزات با وزن کم به عنوان فلز پایه و همچنین از مواد سرامیکی به عنوان تقویت کننده استفاده می شود از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیومی و تقویت کننده ذره ای کاربیدسیلیکون اشاره کرد آلومینیوم و کاربیدسیلیکون به علت نزدیک بودن دانسیت هایشان به یکدیگر می توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از روش ریخته گری در قالب فلزی مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر دو فاکتور مختلف ، یک درصد وزنی تقویت کننده و دیگری سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نتایج حاصل شده به ما نشان می دهد که با اضافه کردن مواد سرامیکی به فلز پایه تغییرات ای در رفتار مکانیکی فلز پایه ایجاد می شود که در این پایان نامه به تفصیل به بررسی این رفتار می پردازیم .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- فصل اول: مقدمه 1

2- فصل دوم: مروری بر منابع 4

1-2- كامپوزیت های دارای ذرات ریز 5

1-1-2- خواص كامپوزیت های ذره ای 9

2-1-2- انواع كامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت كننده 9

2-2- كامپوزیت های تقویت شده با الیاف 11

1-2-2- خواص كامپوزیت های تقویت شده با الیاف 13

2-2-2- خصوصیات كامپوزیت های تقویت شده 15

3-2- مختصر در مورد آلومینیوم 24

4-2- سرامیك های پیشرفته 26

5-2- توضیحات مختصر در مورد آزمون مكانیكی  27

1-5-2- آزمون سختی 27

2-5-2- آزمون كشش 29

2-5-3- آزمون تخلخل سنجی30

3- فصل سوم: روش انجام آزمایش 32

4- فصل چهارم: تحلیل نتایج 50

1-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AX 52

2-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BX 54

3-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CX56

4-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DX 58

5-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EX60

6-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AY 62

7-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BY64

8-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CY66

9-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DY 68

10-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EY70

11-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AZ 72

12-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BZ 74

13-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CZ76

14-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DZ78

15-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EZ80

5- فصل پنجم: تفسیر نتایج100

نتیجه گیری 109

پیشنهادات 110

منابع 111

فهرست شكل ها

عنوان  صفحه

2-1- فرم های مختلف ساختارهای كامپوزیت 5

2-2- فرآیند ریخته گری كامپوزیت 12

2-3- نمایش تنش كششی و برشی 15

2-4- ساختار كامپوزیت لایه ای 19

2-5- كامپوزیت تقویت كننده شده با الیاف 19

2-6- نمونه آزمون كشش 30

3-1- نمونه آزمون كشش 47

4-1- ساختار AX  53

4-2- ساختار BX  55

4-3- ساختار CX  57

4-4- ساختار DX  59

4-5- ساختار EX  61

4-6- ساختارAY  63

4-7- ساختارBY  65

4-8- ساختارCY  67

4-9- ساختارDY  69

4-10- ساختار EY  71

4-11- ساختار AZ  73

4-12- ساختارBZ  75

4-13- ساختار CZ  77

4-14- ساختار DZ  79

4-15- ساختارEZ  81

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

2-1- مقایسه بین استحكام تسیلم 7

2-2- تأثیر خاك رس برخواص11

2-3- نمودار تنش – كرنش14

2-4- ازدیاد طول شیشه 16

4-1- نمودار كشش AX 52

4-2- نمودار كشش BX 54

4-3- نمودار كشش CX 56

4-4- نمودار كشش DX 58

4-5- نمودار كشش EX 60

4-6- نمودار كشش AY 62

4-7- نمودار كشش BY64

4-8- نمودار كششCY 66

4-9- نمودار كششDY 68

4-10- نمودار كششEY 70

4-11- نمودار كشش AZ72

4-12- نمودار كششBZ 74

4-13- نمودار كششCZ 76

4-14- نمودار كششDZ 78

4-15- نمودار كشش EZ80

4-16- منحنی بر حسب SiC در سرعت 40082

4-17- منحنی بر حسب SiC در سرعت 80084

4-18- منحنی بر حسب SiC در سرعت 120086

4-19- تنش بر حسب SiC در سرعت 40088

4-20- تنش بر حسب SiC در سرعت 80090

4-21- تنش بر حسب SiC در سرعت 120092

4-22- انرژی بر حسب SiC در سرعت 40094

4-23- انرژی بر حسب SiC در سرعت 80096

4-24- انرژی بر حسب SiC در سرعت 120098

 فهرست جداول

عنوان صفحه

2-1- مثالها و كاربردهای كامپوزیت 8

2-2- خواص الیاف  22

2-3- تأثیر مكانیزم های استحكام بخش در آلومینیوم 25

2-4- خواص سرامیك ها 27

4-1- درصد وزنی SiC 50

4-2- سرعت همزن  51

4-3- سختی نمونه AX 53

4-4- سختی نمونه BX 55

4-5- سختی نمونه CX 57

4-6- سختی نمونه DX59

4-7- سختی نمونه EX61

4-8- سختی نمونه AY63

4-9- سختی نمونه BY 65

4-10- سختی نمونه CY67

4-11- سختی نمونه DY69

4-12- سختی نمونه EY71

4-13- سختی نمونه AZ73

4-14- سختی نمونه BZ75

4-15- سختی نمونه CZ77

4-16- سختی نمونه DZ79

4-17- سختی نمونه EZ81

4-18- سختی بر حسب SiC سرعت 400 82

4-19- بیشترین و كمترین سختی سرعت 400 83

4-20- تغییرات سختی 83

4-21- سختی بر حسب SiC سرعت 800 84

4-22- بیشترین و كمترین سختی سرعت 800 85

4-23- تغییرات سختی 85

4-24- سختی بر حسب SiC سرعت 1200 86

4-25- درصد تغییرات سختی87

4-26- تنش شكست بر حسب SiC سرعت 400 88

4-27- بیشترین و كمترین تنش سرعت 400 89

4-28- تغییرات تنش سرعت 400 89

4-29- تنش بر حسب درصد SiC سرعت 800 90

4-30- بیشترین و كمترین تنش 91

4-31- تغییرات تنش سرعت 80091

4-32- تنش بر حسب درصد SiC سرعت 1200 92

4-33- بیشترین و كمترین تنش93

4-34- تغییرات تنش سرعت 120093

4-35- انرژی بر حسب SiC سرعت 400 94

4-36- بیشترین و كمترین تنش95

4-37- تغییرات تنش سرعت 400 95

4-38- انرژی بر حسب SiC سرعت 800 96

4-39- بیشترین و كمترین تنش97

4-40- درصد تغیرات انرژی سرعت 80097

4-41- انرژی بر حسب SiC سرعت 1200 98

4-42- بیشترین و كمترین تنش99

4-43- تغییرات انرژی سرعت 120099

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف ( یک درصد وزنی تقویت کننده و سرعت هم زدن مخلوط مذاب) بر روی خواص مکانیکی ا ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف ( یک درصد وزنی تقویت کننده و سرعت هم زدن مخلوط مذاب) بر روی خواص مکانیکی ا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ساخت ,ماده مرکب,ریخته گری ,قالب فلزی,درصد وزنی, تقویت کننده ,سرعت هم زدن ,مخلوط مذاب, خواص مکانیکی , سختی ,استحکام