برچسب گذاری توسط: تلاش و زمان

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد دسته کامپیوتر و IT

برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم...