دانلود شركت فرش باستان یزد 28 صفحه + zip

دانلود شركت فرش باستان یزد تحقیق شركت فرش باستان یزد مقاله شركت فرش باستان یزد شركت فرش باستان یزد

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 36 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 28 صفحه

4-1- نمودار سازمانی شركت فرش باستان یزد 1- زمین طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد كه طی یك فقره سند مالكیت بشماره ملكی 276 فرعی از 14259 كه از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است 2- ساختمانها و محوطه سازی 1-2- زمین كارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و كلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیواركشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع 5000 ریال و 2000 متر مربع خیابان كشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ریال جمهاً بمبلغ 426 میلیون ریال كلاً انجام شده است شرح مساحت زیربنا هزار ریال/ متر مربع ا نجام شده مورد نیاز حمع (میلیون ریال) سالن های تولید موجود 7500 -/300 2250 – 2250 سالن جدید بافندگی در حال ساخت 3960 -/500 1200 780 1980 انبارها 5100 0/300 1530 – 1530 تعمیرگاه و تاسیسات 2500 -/400 1000 – 1000 تاسیسات تهویه جدید در حال ساخت 700 -/500 150 200 350 ساختمان اداری 580 -/400 232 – 232 ساختمانهای رفاهی 420 -/300 126 – 126 نگهبانی 90 -/400 36 – 36 پیش بینی نشده (5% مورد نیاز) – – – 23 23 جمع 21250 6554 1173 7727 لازم بتوضیح است كه از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت می باشد.
ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و دیوار آجرنما بندكشی شده و كف موزائیك و كانال كشی زمینی با دیواره سرامیكی می باشد 3- ماشین آلات 1-3- ماشین آلات موجود صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذكر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد كه خلاصه آنها بشرح زیر تفكیك می گردد: (مبالغ / میلیون ریال) شرح سال ساخت تعداد فی واحد انجام شده موردنیاز تا تكمیل جمع ماشین بوبین پیچی 48 كله 1997-90 4 25 100 – 100 ماشین كیس پیچی 1997 1 50 50 – 50 ماشین چله پیچی بخشی 1977 1 100 100 – 100 ماشین چله پیچی مستقیم 1990 1 800 800 – 800 ماشین بافندگی 350 شانه 1977 4 150 600 – 600 ماشین بافندگی 500 شانه 1990 9 800 7200 – 7200 ماشین پانچ و دوخت 1975 1 100 100 – 100 ماشین پشت پاك كن 1977-90 2 125 250 – 250 ماشین آهارزنی 1 500 500 – 500 ماشین تراش 1998 1 3000 3000 – 3000 ماشین دوخت زیگزاگ و كناره 1980 8 180 – 180 جمع 12880 هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذكور (6 درصد) 773 جمع كل ماشین آلات موجود (ریالی) 13653 2-3- ماشین آلات طرح نوسازی با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرك و بموجب نامه شماره 7/9326 مورخ 19/8/1381 اداره حقوقی بانك سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.
نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت كارخانه وندویل بلژیك تمام اتوماتیك 2 راپیری تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 یورو مبلغ كل گشایش اعتیار: 819788/2 یورو مبلغ پیش پرداخت: 979/281 یورو معادل -/792/2 میلیون ریال (10 درصد) مبلغ تسهیالت: 809/537/2 یورو (

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود شركت فرش باستان یزد ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود شركت فرش باستان یزد – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود شركت فرش باستان یزد;تحقیق شركت فرش باستان یزد;مقاله شركت فرش باستان یزد;شركت فرش باستان یزد