برچسب گذاری توسط: ERP

سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP دسته مدیریت

سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود كه این برنامه ها هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود...